Over Eline

Accoestic – Eline Accoe

Eline Accoe studeert master muziekeducatie aan Luca School of Arts, Campus Lemmens te Leuven (BE). Verder volgde ze aan Luca School of Arts lessen blokfluit bij Bart Spanhove en Bart Coen. In 2018 studeerde ze aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag (NL) bij Reine-Marie Verhagen in het kader van het Erasmus+ programma. Muziekeducatie combineert haar twee passies: muziek en lesgeven.

Als muzikant heeft Eline passie voor blokfluit en oude muziek. Als pedagoog streeft ze er naar een leeromgeving te creëren waarin iedereen kan genieten van de verbindende kracht van muziek. Deze idealen nastreven betekent voor Eline eveneens zich engageren in andere managements- en organisatieaspecten van het muziekleven. Zo is ze lid van de Student Working Group van de Accociation Européenne des Conservatoires en student-bestuurder aan hogeschool LUCA School of Arts. Als studentenvertegenwoordiger wil ze jonge muzikanten een stem geven om het muziekonderwijs van morgen mee vorm te geven.

Sinds 2019 organiseert Eline blokfluitorkestdagen voor jongeren onder de naam Young Air-Force. Eline was jarenlang leidster in de jeugdbeweging en draait al een hele poos mee als monitor op kampen van Idee Kids. Ze geeft ook lessen groepsmusiceren op de jaarlijkse Blokfluitdagen Mechelen (BE) en op de zomercursus Flutomanie (NL). In 2021 startte Eline met het organiseren van online blokfluitdagen. Ze is ook docent muzikale opvoeding aan Eureka onderwijs te Leuven en leerkracht Muzikale en Culturele vorming (MCV) aan de muziekacademie te Lebbeke.

Met Accoestic, zoekt Eline een verfrissende kijk op muziekeducatie en creëert activiteiten voor jonge muzikanten in het muzieklandschap van morgen.